Foredrag om Amishfolket

Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 19,00 i kirken.

Efter en kort andagt i kirken går vi over i konfirmandstuen, hvor der vil være foredrag med sognepræst Trine Lydeking Taylor og efterfølgende kaffebord.

Trine Lydeking Taylor fortæller I 24 af de amerikanske stater findes en protestantisk kristen gruppe kaldet Amish. De er bedst kendt for, at medlemmerne giver afkald på moderne teknologi så som biler, telefon og elektricitet i hjemmene.

Amish-folket lever ikke meget anderledes end man gjorde i 1600-tallet. Amish-folket nedstammer fra europæiske indvandrere, der i det 18. og 19. århundrede flyttede til USA og bosatte sig i det østlige Pennsylvania kaldet Lancaster County. Amish-folket dyrker en streng form for kristendom, der vægter hårdt arbejde, det enkle liv og en bogstavelig læsning af Bibelen såvel som en fredelig grundholdning. De lever isoleret fra det moderne amerikanske liv, i mindre sogne, hvor naboskab, men i særdeleshed familien, har høj prioritet. Foredraget vil tage udgangspunkt i den historiske del af grundlæggelsen af folket, udvandringen fra Europa, og deres anderledes, men beundringsværdige livsførelse.

 Ligeledes vil deres livsstil og livsholdninger, samt den samfundsmæssige betydning af folket blive belyst med egne erfaringer, som nabo til folk fra en anden tid.