Sogneudflugt Kolding Krematorie


Tirsdag d. 23. maj kl 17.30, indbyder Starup og Agerbæk menighedsråd til en fælles aftentur.

Aftenen starter med sandwich i konfirmandstuen i Agerbæk, Kærbjergvej 7.

Vi har fået fat på Claus Madsen, der vil fortælle om dødsfald, og give et spændende indblik i bedemandens arbejde.

Advokat Bodil Ravn, Vejen, vil fortælle om skifteret og dødsbo.

Kl. 19.15 kører vi med bus til KREM i Kolding, hvor Kjeld vil fortælle om modtagelse på krematoriet, kremering og urnehåndtering.

På turen hjem nyder vi den medbragte kaffe og kage.

(Gratis) Tilmelding senest d. 15. maj
til Hanne tlf. 3022 2276
eller
til Kim tlf.  7519 6543